Nos milk-shakes & Smoothies

Smoothies et milk-shakes

Savourez nos milk-shakes & smoothies

Les milk-shakes

  • Milk-shake vanille
  • Milk-shake cookie
  • Milk-shake muffin choco-noisette

Les smoothies

  • Fraise – Banane
  • Coco – Ananas – Banane
  • Fraise – Pêche – Papaye
  • Papaye – Mangue – Ananas
  • Fruits des bois – Banane
  • Pomme – Banane – Noix de cajou